FORSIDE


INDHOLD:

Hjem

Skydning

Teater

Volleyball

Gymnastik

Mountainbike

Petanque

Fodbold

Badminton

Klub57

Æresmedlemmer

Persondataforordning (GDPR)


Facebook
ALLE BILLEDARKIVER:

DGI Petanque Landsdelsmesterskabs finalestævne for 6-mandshold i Ferslev d. 27. august 2017

Gymnastikopvisning 2017 - 14 billedgallerier

Gymnastikopvisning 2016 - 12 billedgallerier

Gymnastikopvisning 2015

Gymnastikopvisning 2014

Gymnastikopvisning 2013

Drenge-Pige Træf i Marbækhallen nov. 2012

Marbækskolens Aktive Sommerdag - MAS 2012

AfropowerDance og Zumba Event

Gymnastikopvisning 2012

Fastelavn 2011

Gymnastikopvisning 2011

Petanque Skuddag d. 09.05.2010

Petanque kamp mod Sønderby 05.05.2010

Gymnastikopvisning 2010

Landsstævne 2009

Fastelavn 21.02.2009

Petanque kamp mod Tributor-3 14.05.2009

Petanque Finalestævne DGI Nordsjælland 2008

Petanque klubdag "Marathon" 11.10.2008

Petanque Klubturnering 26.09.2009

Petanque kamp mod Frederikssund 22.05.2007


  Om Kreds 57 Ferslev-Skibby


Om Kreds 57 Ferslev-Skibby

Kreds 57 Ferslev-Skibby er den ældste af 4 idrætsklubber i den tidligere Skibby kommune. Foreningen blev startet i 1896 i den daværende Ferslev kommune, og blev senere lagt sammen med Skibby, deraf navnet Kreds 57 Ferslev-Skibby. Vi har klubhus og fodbold- / petanque- / beachvolley-stadion i Ferslev, men har medlemmer i hele den tidligere Skibby kommune og aktiviteterne foregår flere forskellige steder.

Formand:
Kjeld Andersen
Hammer Bakke 6
4050 Skibby
Tlf.: 47 52 60 62
E-mail: krusegaard1@mail.dk
GENERALFORSAMLING

Der afholdes Generalforsamling i Kreds 57 Ferslev-Skibby
Onsdag d. 26. april 2023, kl. 19:00 i klubhuset

Da flere af dem, der er på valg, har valgt ikke at genopstille, er foreningens fremtid til debat.

Hvis der melder sig nye folk på banen kan alt fortsætte uændret, men gør der ikke det,  må der tænkes alternativt. En mulighed er at lade afdelingerne fortsætte som selvstændige foreninger med eget cvr-nr., bankkonto og diverse pligter med indberetninger til det offentlige.

For ikke at skulle bruge for meget tid på dette emne på selve generalforsamlingen vil der blive inviteret til et stormøde for alle foreningens medlemmer, hvor vi forhåbentlig i fællesskab kan finde en model for fremtiden, som kan blive fremlagt til generalforsamlingen.


STORMØDE

Der blev holdt Stormøde i Kreds 57 Ferslev-Skibby
Torsdag d. 30. marts 2023, kl. 19:00 i klubhuset:

Kreds 57 Ferslev-Skibby ved en skillevej?


FGUNTV

På mødet blev det besluttet at den nuværende bestyrelse skulle prøve at opliste de enkelte delopgaver der ansvarsmæssigt ligger hos bestyrelsen, mhp. evt. at "udlicitere" delopgaver til andre medlemmer der ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen.


Sommerfest89

Sommerfest 1989  Afdelinger

Vi har 7 afdelinger (skydning, teater, gymnastik, petanque, fodbold, mountainbike og badminton) og en underafdeling under gymnastik afdelingen (volleyball). Hver afdeling har sit eget afdelingsudvalg.

(Se mere på de enkelte afdelingers egne sider).
 Regler for god foreningsadfærdKreds 57 Ferslev-Skibby er en forening, hvor der skal være plads til alle. Det kræver, at vi alle tænker på, hvordan vi opfører os, når vi er sammen, og når vi repræsenterer foreningen. Nedenstående punkter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2019 til efterlevelse for alle foreningens medlemmer.

Kommunikation - omgangstone

I Kreds 57 Ferslev-Skibby ønsker vi at have en kommunikation og en omgangstone der understøtter vores trivsel, engagement og motivation både for medlemer i afdelinger, udvalg samt bestyrelsen.

I dette lys gølder følgende målsætninger for kommunikationen i Kreds 57 Ferslev-Skibby.

 • Vi respekterer hinandens forskelligheder og samspillet består af åbenhed, ærlighed og loyalitet.
 • Den enkelte arbejder ud fra ansvarlighed og vi trækker i samme retning.
 • Der forekommer en åbenhed og gennemskuelighed, der ligger til grund for beslutningsprocesser.
 • Vi bestræber os på at understøtte den enkeltes engagement og deltagelse i de fælles beslutninger.
 • Beslutningsprocesser er baseret på dialog og samarbejde.
 • At flertallet, i sidste instans, træffer beslutning om nødvendige, fælles anliggender med respekt for mindretallet.
 • At vi fører en almindelig, god og respektabel omgangstone og adfærd.
 • Udfordringer løses bedst internt mellem berørte nøglepersoner og ikke gennem involvering af flere parter.

Alkohol, rygning og rusmidler

Rygning er ikke tilladt i hallerne, omklædningsrum, i cafeteriet samt mødelokalerne.

Rusmidler som alkohol hører ikke til under idrætsligt samvær med børn og unge under 15 år. Man skal derfor vente med indtagelse af øl og andet til efter de unge er gået.

Venlig hilsen Hovedbestyrelsen Kreds 57 Ferslev-Skibby


  Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen d. 30. april 2022 består bestyrelsen af:

 • Kjeld Andersen (formand)
 • Birthe Moberg Kristensen (kasserer)
 • Flemming Sørensen (sekretær)
Kjeld og Flemming tegner sekretariatet.
Suppleanter:
 • Anders Bülow
 • Erling Isaksen


  Fælles kalender for Kreds 57 (klik på billedet)

Kalender


  Diverse klubdokumenter
  Om denne side

Denne side vedligeholdes p.t. af :
Jan Bo Sørensen
Kirkegade 42
4050 Skibby
Tlf.: 47508480
E-mail: jbs@ferslevby.dk


© Kreds57 Ferslev-Skibby
Cvr.: 32709885
c/o Kjeld Andersen
Hammer Bakke 6
4050 Skibby
Sidene senest opdateret den 15. April 2023